STIT AT-TAQWA CIPARAY BANDUNG

Rabu, 02 November 2011

TATA CARA PELAKSANAAN TADABBUR QUR’AN

Tadabbur Qur’an bisa dilaksanakan seorang diri atau secara berjama’ah dalam kelompok kecil maupun besar. Utamanya tadabbur Qur’an dilakukan seorang diri bisa dirumah, ketika mengendarai mobil, dialam terbuka, atau disela sela sholat tahajud pada akhir malam.
Tadabbur Qur’an yang dilakukan secara berjamaah dalam kelompok kecil maupun besar dilakukan dalam rangka pelatihan atau memperkenalkan metode ini kepada orang banyak. Tadabbur Qur’an dilakukan dalam bahasa ibu, karena itu bisa dikemas kedalam berbagai bahasa didunia ini, namun demikian tetap tidak meninggalkan bahasa asli Qur’an dalam bahasa arab. Pelaksanaan tadabbur Qur’an harus memenuhi tiga unsur yaitu :
  1. Pembaca ayat suci Al-Qur’an
Harus dilakukan dengan tartil dan benar sesuai hukum tajwid dan makhraj huruf yang betul.

  1. Pembaca terjemahan dalam bahasa ibu
Dibacakan secara puitis dan menyentuh qalbu, terjemahan menggunakan kitab terjemahan yang bisa dipertanggung jawabkan diterjemahkan oleh orang yang ahli .
  1. Pelaksana ( Pemimpin ) Tadabbur
Ayat yang telah diterjemahkan ditadabburi dengan menggunakan bahasa ibu secara puitis dan menyentuh Qalbu. Ayat yang menyatakan Allah, dengan Dia, Kami, atau Aku diganti dengan Engkau, sehingga hubungan antara orang yang sedang metadabburi Qur’an dengan Allah terasa sangat dekat. Ayat yang menyatakan firman Allah kepada manusia, orang beriman diganti dengan kami atau hamba. Ayat yang menyatakan pihak ketiga seperti mereka, kaum Luth, Fir’aun tetap tidak diganti
Tadabbur Qur’an dalam kelompok atau jamaah
Dalam tadabbur kelompok atau jama’ah unsur pelaksana tadabbur disebut pemimpin tadabbur. Dalam kondisi tertentu pemimpin tadabbur bisa merangkap sebagai pembaca Qur’an dan terjemahannya. Posisi pemimpin tadabbur adalah posisi paling berat, ia harus mampu mentransfer perasaannya kepada para pendengar. Bacaan tadabbur harus keluar dari lubuk hati yang dalam dan ikhlas , bukan dengan membaca teks. Untuk mencapai tingkatan itu pemimpin tadabbur harus biasa melakukan tadabbur seorang diri setiap hari.
Posisi pembaca Qur’an bisa digantikan oleh CD, MP3 dengan pembaca Qur’an terkenal seperti Syekh Abdurahman Sudais, Hani Rifa’i , Musya’ri Rasyid, Muammar ZA dan lain sebagainya. Pembacaan terjemahan bisa dilakukan oleh pemimpin tadabbur atau orang yang telah dilatih untuk membaca terjemahan secara puitis.
Tadabbur secara berkelompok dilakukan pada ruang khusus yang tenang , nyaman dan jauh dari kebisingan dan gerakan gerakan yang mengganggu konsentrasi peserta.
Tadabbur Qur’an seorang diri
Tadabbur Qur’an yang dilakukan seorang diri ini lebih utama dibanding yang dilakukan dengan berjama’ah. Tadabbur bisa dilakukan dengan membaca mushaf atau ayat Qur’an yang sudah dihafal berikut terjemahannya. Tadabbur Qur’an dengan membaca mushaf dilakukan dirumah diruang yang khusus untuk itu , tidak terganggu orang lain. Tadabbur Qur’an dengan ayat yang sudah dihafal bisa dilakukan seorang diri dirumah, dikendaraan , di alam terbuka , disela sela sholat malam dan lain sebagainya.
Untuk melakukan tadabbur seorang diri harus diusahakan menghafal Qur’an berikut terjemahannya sebanyak mungkin. Tadabbur dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan citra diri positif, membersihkan hati dan membentuk karakter mukmin.
Tadabbur Al Fatihah
Tadabbur Al Qur’an sebaiknya dimulai dengan tadabbur surat Al Fatihah baru kemudian diikuti dengan tadabbur ayat ayat tematik atau ayat pilihan.
TADABBUR AL FATHIHAH
1_1.png
1- Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ya Allah dengan menyebut namaMu, dengan menyebut namaMu yang Maha penyayang, penuh kasih sayang
Dengan menyebut namaMu yang pengasih penuh cinta kasih
Dengan menyebut namaMu yang Maha Pemurah
Dengan Menyebut Namamu yang Maha Pemberi
Kau betul betul penuh kasih, penuh sayang, penuh rasa cinta terhadap kami
Ya Allah terimalah kehadiran kami dihadapanMu
Kami mohon limpahan rahmat kasih sayang dan cinta kasihMu Ya Allah
1_2.png
2- Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
Segala puji bagiMu ya Allah Tuhan penguasa alam yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi
Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini dan mengadakan bagi kami berbagai sumber penghidupan
Segala puji bagiMu ya Allah yang telah mencukupkan semua kebutuhan kami, dan memenuhinsemua hajat kebutuhan kami
Kau benar2 maha tinggi dan maha terpuji, tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami
Ya Allah tolong kami untuk tunduk dan patuh padaMu yang Maha Mulia dan Maha Terpuji
1_3.png
3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
Ya Allah kau betul betul maha pengasih , penuh cinta kasih, Kau betul betul Maha penyayang penuh kasih sayang
Ya Allah kami rasakan kasih sayangmu, kami rasakan cinta kasihMu kau betul betul maha santun terhadap hambaMu
Ya allah tidak ada yang lebih lembut selain Engkau, tidak ada yang lebih santun selain Engkau.
Tolong kami mendapatkan Rahmat ,Cinta dan kasih sayangMu
1_4.png
4- Yang menguasai hari pembalasan.
Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit, dihari yang tiada berguna harta dan anak anak. Dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan, dihari yang tiada menolong karib kerabat dan sanak famili
Ya Allah Engkaulah Raja dihari itu dihari yang tiada tempat berlindung selain lindunganMu, dihari yang tiada tempat bernaung selain naunganMu
Jangan kau hinakan kami dihari itu Ya Allah
Jangan Kau hadirkan kami dihari itu dalam keadaan bergelimang dosa
Jangan kau hadirkan kami dihari itu dalam keadaan mendapat murkaMu
Jangan kau hadirkan kami dengan buku catatan yang penuh dengan keburukan kami
Tolong kami ya Allah hadirkan kami dihadapamu dalam keadaan mendapat ridho Mu, hadirkan kami dengan wajah putih berseri
Hadirkan kami dengan buku catatan amal kami dipenuhi kenbaikan ya Allah
Jangan Kau hinakan kami dihari itu ya Allah
1_5.png
5- Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan
Ya Alah hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami sujud.
Tidak ada yang kami sembah selain Engkau, Engkau yang Maha Tinggi ,Engkau yang Maha Mulia. Hanya kepada Engakulah Kami sujud ya Allah
Ya Allah Hanya kepada Engkaulah Kami mohon pertolongan, hanya padaMulah kami mohon perlindungan
Ya Allah tidak ada tempat kami bernaung selain padaMu ,
Tidak ada tempat kami berlindung selain padaMu
Ya Allah lindungi kami, naungi kami bimbing kami
1_6.png
6- Tunjukilah kami jalan yang lurus,
Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah
Jalan yang Engkau Rihaoi dan penuh dengan Rahmat dan berkahMu
Jalan yang ditempuh oleh para Nabi dan RasulMu
Jalan yang ditempuh oleh para shalihin,para shodiqin dan kekasihMu
Tunjuki kami jalan yang benar , ya Allah
Tunjuki kami jalan kemenangan, Ya Allah
Tunjukin kami jalan kepadaMu
1_7.png
7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Yaitu jalan orang orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka
Jalan orang orang yang mendapat rahmat dan berkahMu
Jalan yang ditempuh para Nabi, para sholihin, para Shodiqin dan orang orang yang Kau cintai
Bukan jalan orang orang yang kau Murkai
Dan bukan pula jalan orang orang yang sesat
Tolong kami untuk tetap berada dijalanMu yang lurus
Lindungi kami dari jeratan tipu daya syetan yang menyesatkan
Lindungi kami dari jeratan tipu daya dunia yang melalaikan
Tolong kami untuk mernggapai ampunanMu dan syurgaMu yang luasnya seluas lagit dan bumi
Ya Allah perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar